G

0906 779 409

Giấy giới thiệu là gì? Download mẫu giấy giới thiệu của công ty

Mẫu giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là các biểu mẫu hành chính do các doanh nghiệp, cơ quan lập ra để giới thiệu công nhân viên chức của đơn vị mình đến liên hệ làm việc tại đơn vị khác.
Dưới đây là nội dung giấy giới thiệu cụ thể, mời các bạn tham khảo để nắm được nội dung chính hoặc lưu lại biểu mẫu này sử dụng khi cần thiết.
Mẫu giấy giới thiệu
Mẫu giấy giới thiệu
CÁC MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY
Có nhiều mẫu giấy giới thiệu thường dùng trong doanh nghiệp, tùy mục đích sử dụng mà phân chia theo các loại cơ bản như sau:
  • Mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng
  • Mẫu giấy giới thiệu công ty
  • Mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức

3 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG GIẤY GIỚI THIỆU

Sử dụng giấy giới thiệu cần lưu ý các điểm như sau:

  1. Ghi rõ thông tin cá nhân của người được giới thiệu: Họ tên, chức vụ của người được giới thiệu cần trình bày rõ ràng
  2. Ghi rõ mục đích được giới thiệu đến để làm gì.
  3. Ghi rõ thời hạn giấy giới thiệu

– Đơn vị tiếp nhận là ai cũng cần ghi rõ để thuận tiện cho người giới thiệu làm việc.

TẢI DOWNLOAN MẪU GIẤY GIỚI THIỆU CÔNG TY FILE WORD