Chính sách đổi trả, hoàn tiền hàng

? Hộp đựng giấy sẽ thực hiện việc đổi trả và hoàn tiền hàng trong những trường hợp sau:

? Các sản phẩm giao không đúng đơn đặt hàng.

  • Nếu các bạn thấy hàng được giao không đúng với đơn đặt hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Bộ phận chịu trách nhiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra nếu quả thật hàng bị gửi nhầm. Chúng tôi sẽ thay thế hàng lại theo đúng đơn đặt hàng ban đầu.

 ? Sản phẩm mua bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị hư hỏng trong quá trình giao hàng.

? Trường hợp, giao thiếu hàng và có sự xác thực lại của bộ phận chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ giao bổ sung lại cho các bạn.