Chính sách giao nhận hàng hóa chứng từ

  • Công ty hỗ trợ giao hàng miễn phí trong khu vực TPHCM. (Áp dụng cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên)
  • Công ty cam kết giao hàng nhanh từ 24h-48h cho các đơn đặt hàng đi theo xe hàng của công ty.